matej.jpg

FOTOGRAFIE: Ustanovení p. Matúše farářem u sv. Matěje

Obrázky z uvedení p. Matúše do funkce faráře u sv. Matěje generálním vikářem a biskupem Zdenkem Wasserbauerem, které pořídil 2. srpna při slavnostní mši svaté farní fotograf Jaroslav Novák.

Noc kostelů - pátek 24. května

Podobně jako v letech minulých se náš chrám zapojí do tradiční akce Noc kostelů. Srdečně zveme k návštěvě. Program >>>

Letní tábor Egypt

Dětský letní tábor 2019 - přihláška

Svatomatějská pouť- neděle 19. května

V 9:30 průvod od kaple sv. Jana Nepomuckého do kostela sv. Matěje. Od 10:00 slavnostní mše svatá celebrovaná břevnovským arciopatem P. Petrem Prokopem Siostrzonkem OSB.

Májový koncert při kapli sv. Michaela Archanděla

Koncert při kapli sv. Michaela Archanděla, jedné z nejstarších (1693) datovaných staveb Hanspaulky, zde bude na jeden ze svatomichaelských svátků, který připadá na 8. květen, v porevoluční době již podeváté.
Subscribe to