matej.jpg

Noc kostelů v pátek 25. května

Podobně jako v minulých letech se náš kostel zapojí do oblíbené akce Noc kostelů, která se letos uskuteční v pátek 25. května. Těšit se můžete na bohatý program.

Svatomatějská pouť v neděli 13. května

Srdečně zveme na poutní oslavu svátku patrona našeho kostela sv. Matěje. Program začne v 9:30 průvodem od kapličky před farou do kostela, kde bude v 10:00 následovat slavnostní mše svatá. Poté posezení na farní zahradě. 

Kardinál Dominik Duka v naší farnosti

V neděli 6. května 2018 od 10.00 bude slavit náš otec arcibiskup kardinál Dominik Duka OP mši svatou s udílením svátosti biřmování v kostele sv. Matěje. Srdečně zveme k účasti na této velké slavnosti.

Bohoslužby o Velikonocích

Pořad velikonočních bohoslužeb v kostelech sv. Matěje a sv. Václava >>>
Subscribe to