matej.jpg

Aktuální informace pro 4. a 5. postní týden

Mše svatá.

Mše svaté jsou nadále slaveny na faře bez účasti lidu. Svaté přijímání bude možno přijmout na nádvoří před kostelem v neděli od 8 do 10.30 a na na nádvoří před farou v neděli od 10.45 do 11.45. Prosím, kdo má zájem přijmout Eucharistii před farou, nechť se jakýmkoli způsobem předem nahlásí farářovi (SMS, mail, telefon), aby byl dostatečný počet konsekrovaných hostií. Zjišťujeme možnost internetového vysíláni bohoslužeb z fary nebo kostela.

Svátost smíření.

Zájemci o svátost smíření nechť se, prosím, přihlásí nejlépe na tel. 720340265. Zpovídá se po předchozí domluvě na nádvoří před kostelem. 

Otevření kostela sv. Matěje.

Díky iniciativě několika farníků bude kostel sv. Matěje možné navštívit ke krátké modlitbě, a to v pátek od 15 do 18 hodin a v neděli od 8 do 12 hodin. Pokud využijete této nabídky, řiďte se, prosíme, všeobecnými hygienickými pokyny. Do kostela bude vpuštěna vždy jen jedna osoba s rouškou nebo respirátorem na obličeji. Desinfekce rukou bude k dispozici na místě. Bližší informace podá Irena Pohl Houkalová, tel. 602227740.