matej.jpg

3. neděle velikonoční: aktuální informace o bohoslužbách

Vzhledem k uvolňování karanténních opatření budeme postupně obnovovat řád pravidelných bohoslužeb.

Od úterý 28.4. budou všednodenní mše svaté opět slaveny v kostele sv. Matěje s limitem max. 15 osob za zachování ostatních opatření. Měsíční rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách a na nástěnkách. Kostel bude otevřen jako obvykle 30 min před mší svatou. Zpovídá se ve středu a ve čtvrtek od 17.30 v sakristii. Intence na slavení mší si můžete opět zadávat v sakristii. Mše sv., které měly být slaveny v době karantény, budou po dohodě odslouženy v náhradních termínech.

Nedělní mše svaté budou nadále veřejnosti nepřístupné, budou slaveny v kostele sv. Matěje od 8.00 a přenášeny přímým přenosem na internetu. Svaté přijímání bude podáváno  před kostelem od 8.45 do 10.00. Vzhledem k velikosti kostela sv. Matěje není možné v současné době dodržet karanténní opatření s více jak 15 osobami. Pokud dojde v následujících týdnech k dalšímu uvolnění alespoň na 50 osob bez momentálně požadovaných rozestupů, bude možné začít organizovat mši svatou s účastí věřících. Předpokládáme, že normální bohoslužebný provoz bude obnoven na přelomu května a června.

Informace o provozu v klášterním kostele sv. Václava naleznete tam na nástěnkách před kostelem.

Ostatní svátosti a pohřby mohou být organizovány s drobnými omezeními bez problémů. 

Katolický týdeník bude od příštího týdne k dispozici v kostele a nikoli již ve schránce před farou. Prosím, berte si jej, minulý týden zůstalo ve schránce 16 z 20 výtisků.

Děkuji všem, kdo finančně přispěli na rekonstrukci farního centra. Faru slavnostně otevřeme při nejbližší vhodné příležitosti.

Náhradní termín biřmování a prvního svatého přijímání bude oznámen v nejbližších dnech.
 

Odkaz na webovou stránku s přenosem: https://www.youtube.com/channel/UCZ9Mvz07Ei4IKFewDCpozEQ/featured

Příloha Velikost
Aktuální informace o bohoslužbách.docx 12.57 KB