matej.jpg

Informace ke slavení velikonočních svátků u sv. Matěje

Slavení Velikonoc u sv. Matěje 2020

Milí farníci a přátelé,
mše svaté a velikonoční obřady budeme po celý Svatý týden vysílat online. Odkaz na vysílání bude k nalezení zde na farních stránkách. Velikonoční obřady jsou jedinečným okamžikem, kdy se věřící mají shromáždit a společně slavit největší tajemství naší víry. Proto se uskuteční pouze přímý přenos a nebude k dispozici záznam. Srdečně vás tedy zvu, abyste se k tomuto slavení v danou dobu připojili, ať už sledováním přes internet, či myšlenkou. Udržujme tak naše společenství živé i v této výjimečné situaci. Při každé mši svaté na vás všechny myslím v modlitbě.

Pořad bohoslužeb:

7.4. Úterý Svatého týdne 18.00    z fary u sv. Matěje
8.4. Středa Svatého týdne 18.00    - ´´ -
9.4. Zelený čtvrtek, památka Večeře Páně 18.00    z kostela sv. Matěje
10.4. Velký pátek, velkopáteční obřady 18.00    - ´´-
11.4. Bílá sobota, velikonoční vigilie 20.00    - ´´-
12.4. Neděle Zmrtvýchvstání Páně   8.00    - ´´-
13.4. Pondělí velikonoční 18.00    z fary u sv. Matěje

 

Možnost adorace u Božího hrobu v kostele bude na Bílou sobotu od 9 do 12.00.Svaté přijímání bude opět možné přijmout v neděli od 9.00 do 10.00 před kostelem sv. Matěje. Prosím, abyste ke kostelu přicházeli jednotlivě. Ke svátosti smíření je nadále možno přistoupit po předchozí telefonické domluvě.

Odkaz na webovou stránku s přenosem:
https://www.youtube.com/channel/UCZ9Mvz07Ei4IKFewDCpozEQ/featured

 

 

 

 

 

 

Příloha Velikost
Slavení Velikonoc 2020.docx 12.52 KB