matej.jpg

Roráty v naší farnosti

Každou adventní středu vždy od 6:30. 4.12. u sv. Matěje,11.12. v kapli Nejsvětější Trojice (Pod Komornickou) se staročeskými roráty a doprovodem Michaela Pospíšila. Po mši následuje malé občerstvení před kaplí. 18.12. u sv. Václava s doprovodem chóru z bohosloveckého semináře.

Adventní koncert 1. 12. 2019

Srdečně vás zveme na tradiční adventní koncert, který se koná na první adventní neděli 1. 12. 2019 od 15 hodin v kostele sv. Matěje.
Subscribe to