matej.jpg

Slavnost sv. Václava

V den slavnosti patrona našeho národa sv. Václava 28. září mše svatá u sv. Matěje nebude. Všichni farníci jsou zváni na národní pouť do Staré Boleslavi. Večerní poutní mše svatá proběhne od 18:00 v kostele sv. Václava v Proboštské ulici. Celebruje P. Špán.

Den zvířat u sv. Matěje

U příležitosti svátku svatého Františka z Assisi v sobotu 7. října v prostorách fary a farní zahrady. Prosíme o pomoc s pečením a přípravou občerstvení. Více podrobností na plakátku.

Benefiční odpoledne na farní zahradě - 17. září

Srdečně zveme na další ročník tradiční a oblíbené akce. Podrobné informace viz plakátek. Prosíme všechny, kdo jsou ochotni upéct buchtu, koláč, další sladké i slané, o pomoc.

Trojiční pouť na Hadovce a změny bohoslužeb

V neděli 11. června se od 8:00 uskuteční v kapli Nejsvětější Trojice (Nad Komornickou - Hadovka) poutní bohoslužba od 8:00. V tuto dobu nebude mše svatá u sv. Matěje.
Subscribe to