matej.jpg

Farní koláč a Dřevěná dílna s hernou Báry Hubené

V neděli 14. června od 9 do 17 hodin před budovou fary a na farní zahradě u sv. Matěje.Přijďte si nakoupit výborné domácí koláče a zákusky k nedělnímu obědu nebo posedět na farní zahradě s občerstvením.