matej.jpg

Svatomatějská pouť 2020 - neděle 17. května

Tuto neděli tedy budeme slavit mši svatou poprvé za dlouhou dobu společně v kostele. Mše bude také v 8:00. Na mši v 10:00 bude provedena již tradiční Missa brevis matějského varhaníka a skladatele J. A. Voříška a liturgické zpěvy od dalších autorů 20. století se souborem Hora Fugit.

Prosíme farníky, aby při nedělní mši svaté byli ohleduplní a místa v kostele uvolnili starším. Rodiny s dětmi a mladší osoby mohou zůstat při mši svaté před kostelem a poslouchat mši přes reproduktor. Svaté přijímání bude podáváno i venku.