matej.jpg

Den zvířat u sv. Matěje

U příležitosti svátku svatého Františka z Assisi v sobotu 7. října v prostorách fary a farní zahrady. Prosíme o pomoc s pečením a přípravou občerstvení. Více podrobností na plakátku.

Benefiční odpoledne na farní zahradě - 17. září

Srdečně zveme na další ročník tradiční a oblíbené akce. Podrobné informace viz plakátek. Prosíme všechny, kdo jsou ochotni upéct buchtu, koláč, další sladké i slané, o pomoc.

Trojiční pouť na Hadovce a změny bohoslužeb

V neděli 11. června se od 8:00 uskuteční v kapli Nejsvětější Trojice (Nad Komornickou - Hadovka) poutní bohoslužba od 8:00. V tuto dobu nebude mše svatá u sv. Matěje.

Noc kostelů v pátek 9. června

Podobně jako v minulých letech se náš kostel zapojí do oblíbené akce Noc kostelů, která se letos uskuteční v pátek 9. června. Těšit se můžete na bohatý program.

Ekumenická bohoslužba za krajinu

Srdečně zveme v sobotu 27.května v 15h na levém břehu Vltavy, na zahradě na Sedleckých skalách.
Subscribe to