matej.jpg

Svatomatějská pouť- neděle 19. května

V 9:30 průvod od kaple sv. Jana Nepomuckého do kostela sv. Matěje. Od 10:00 slavnostní mše svatá celebrovaná břevnovským arciopatem P. Petrem Prokopem Siostrzonkem OSB.

Májový koncert při kapli sv. Michaela Archanděla

Koncert při kapli sv. Michaela Archanděla, jedné z nejstarších (1693) datovaných staveb Hanspaulky, zde bude na jeden ze svatomichaelských svátků, který připadá na 8. květen, v porevoluční době již podeváté.

Proběhla StaroMatějská pouť 2019

24. února 2019 v našem kostele proběhla StaroMatějská pouť ve znamení oslav sv. Matěje podle starého kalendáře. Pouť je již naší tradiční akcí a odkazuje na tradici svatomatějských poutí konaných už od roku 1595, kdy u nás vládl císař Rudolf II. a Praha byla centrem rakouské říše.
Subscribe to