matej.jpg

Půlnoční mše se v kostele sv. Matěje letos nekoná

Půlnoční mše se s ohledem na epidemiologickou situaci letos u sv. Matěje nekoná. Vzhledem ke stísněnému prostoru kostela by nebylo reálné umožnit vstup většině příchozích. Děkujeme za pochopení a přejeme pokojné Vánoce.

Bohoslužby o Vánocích

Harmonogram vánočních bohoslužeb v kostele sv. Matěje a sv. Václava >>

Informace o farním provozu o Vánocích

Informace o konání vánočních bohoslužeb a výstavy perníkového betlému Rada farnosti sv. Matěje rozhodla na svém zasedání dne 2.12.2020, že vzhledem k výjimečným okolnostem bude provoz o letošních Vánocích upraven takto: Půlnoční mše sv. 24.12. bude letos vzhledem k výrazně omezenému počtu povolených přímých účastníků zrušena. V kostele sv. Matěje není možno zaručit dostatečné rozestupy ani pro polovinu obvyklých návštěvníků půlnoční mše. Odpolední mše pro rodiny s dětmi v 16.00 na Štědrý den se bude slavit výjimečně na farní zahradě. Slavnostní mše o nedělích a 25.12. v 10.00 budou až do odvolání přenášeny on-line a do kostela bude vpuštěn pouze povolený počet účastníků. Perníkový betlém bude vystaven na náhradním místě v kostele za hlavním vchodem. Je to vstřícný krok vůči návštěvníkům, aby mohli alespoň v nouzovém režimu kostel a betlém letos navštívit a dodržet přitom předepsaná hygienická opatření. Pořad ostatních bohoslužeb je vyvěšen na měsíčním rozpisu. Děkujeme za pochopení a přejeme požehnané adventní i vánoční dny.

Informace o bohoslužbách

Aktuální informace o dění v příštích týdnech nadále najdete, jak je zvykem, v nedělních ohláškách.

Den zvířat u sv. Matěje

Pořádaný v sobotu 3. října u příležitosti svátku sv. Františka z Assisi v areálu fary u sv. Matěje. Srdečně zveme.

FOTOGALERIE: Jedenáctá Svatomichaelská pouť

Malou milou venkovní pouť u kapličky sv. Michaela Archanděla v Praze 6 - Dejvicích uspořádala svatomatějská římskokatolická farnost a Staroperníkářské usedlictvo v úterý 29. září 2020.

Jedenáctá Svatomichaelská pouť

Srdečně zveme na malou milou venkovní Svatomichaelskou pouť u kaple sv. Michaela Archanděla na Pernikářce v úterý 29. 9. 2020 od 15 hodin do setmění.
Subscribe to