matej.jpg

Nové číslo časopisu Mávátko

Program velikonočních pobožností a bohoslužeb i aktuální informace o dění ve farnosti. To vše naleznete ve velikonočním čísle Mávátka, které si můžete stáhnout v tomto článku.  

Zpovědní den na faře u sv. Matěje - sobota 27.3.

V sobotu 27.3. proběhne na faře u sv. Matěje zpovědní den. Příležitost ke svátosti smíření bude od 9:00 do 12:00. K dispozici budou P. Matúš Kocian, P. Jan Špán a P. Kamil Vrzal. Prosíme, využijte této možnosti. 

Výzva biskupů ke sčítání lidu

Bratři a sestry, 27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Tak jako minule, i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná >>>

Vánoční koncert 29.12. od 17:30 u sv. Matěje

Srdečně zveme na koncert souboru Via Melodica s vánočními koledami z celého světa, který se uskuteční 29.12.2020 od 17:30 na obvyklém YouTube odkazu.

Půlnoční mše se v kostele sv. Matěje letos nekoná

Půlnoční mše se s ohledem na epidemiologickou situaci letos u sv. Matěje nekoná. Vzhledem ke stísněnému prostoru kostela by nebylo reálné umožnit vstup většině příchozích. Děkujeme za pochopení a přejeme pokojné Vánoce.

Bohoslužby o Vánocích

Harmonogram vánočních bohoslužeb v kostele sv. Matěje a sv. Václava >>

Informace o farním provozu o Vánocích

Informace o konání vánočních bohoslužeb a výstavy perníkového betlému Rada farnosti sv. Matěje rozhodla na svém zasedání dne 2.12.2020, že vzhledem k výjimečným okolnostem bude provoz o letošních Vánocích upraven takto: Půlnoční mše sv. 24.12. bude letos vzhledem k výrazně omezenému počtu povolených přímých účastníků zrušena. V kostele sv. Matěje není možno zaručit dostatečné rozestupy ani pro polovinu obvyklých návštěvníků půlnoční mše. Odpolední mše pro rodiny s dětmi v 16.00 na Štědrý den se bude slavit výjimečně na farní zahradě. Slavnostní mše o nedělích a 25.12. v 10.00 budou až do odvolání přenášeny on-line a do kostela bude vpuštěn pouze povolený počet účastníků. Perníkový betlém bude vystaven na náhradním místě v kostele za hlavním vchodem. Je to vstřícný krok vůči návštěvníkům, aby mohli alespoň v nouzovém režimu kostel a betlém letos navštívit a dodržet přitom předepsaná hygienická opatření. Pořad ostatních bohoslužeb je vyvěšen na měsíčním rozpisu. Děkujeme za pochopení a přejeme požehnané adventní i vánoční dny.
Subscribe to