matej.jpg

Svatomatějské Te Deum v pátek 4. září 2020

Koncert navazuje na květnovou Svatomatějskou pouť, které se kvůli karanténním opatřením nemohlo hodně lidí zúčastnit. Jako díky za možnost opětovného setkání přinášíme formou koncertu svatomatějské poutní reminiscence – slavné Te Deum od italského skladatele Antonia Caldary působícího v Praze, varhanní improvizaci na téma Voříškovy Missa brevis, písně od autorů z rudolfinské Prahy z doby vzniku Svatomatějské pouti a další.

Na dobové nástroje i matějské varhany hraje a zpívá Hora Fugit, některé písně budou moci zpívat i návštěvníci. Ke koncertu patří i mluvené slovo o sv. Vítu v rámci cyklu vyprávění o svatých českých patronech.

Těšíme se na vás!

Mapy.cz: https://mapy.cz/s/lalefufoha

Facebook: https://www.facebook.com/events/317553596156541/