matej.jpg

Benefiční odpoledne V.

Pátý ročník tradiční svatomatějské charitativní akce se uskuteční v neděli 2. října.

Mariánská pou

V neděli 18. září se opět uskuteční pěší pou do Lysolají ke kapličce Panny Marie Sedmibolestné, kde bude v 16h sloužena slavnostní mše svatá. Odchod průvodu od sv. Matěje bude ve 14h.

Malování na chodníku

Zveme všechny děti, rodiče, babičky a dědečky i všechny ostatní na další ročník tradičního Malování na chodníku. Letos se uskuteční v neděli 12. června.

Pou ke sv. Matěji

V neděli 15. května oslavíme v naší farnosti svátek sv. Matěje. Poutní bohoslužba začne v 10h, odpoledne od 15h budou oslavy pokračovat na farní zahradě.

Pletení pomlázek

V neděli 24.4. 2011 ve 14.00 na faře budeme plést pomlázky.

Nová Lysolajská Boží muka

Požehná arcibiskup Mons. Dominik Duka OP v neděli 3.4. 2011 ve 14:30.
Subscribe to