matej.jpg

Přehled akcí dětí a mládeže

Nejbližší akce pro děti a mládež v novém školním roce.

Vážení rodiče,

 
zdravíme Vás na konci prázdnin! Pro první pololetí školního roku 2015/16 pro Vaše děti opět chystáme několik akcí. Náš tým zůstává nezměněn ale pro jistotu připomínám, že ho tvoří Tonda Zajíček, Ondra Lebeda, Kuba Kroneisl, Jopi Kufová, Klárka Chmelová a Anička Faberová (Pekárková).
 
První akcí bude tradičně "BENEFIÈNÍ ODPOLEDNE", které se letos bude konat 4. října (neděle). Na programu bude opékání buřtů, tmelení farnosti a hlavně výběr peněz na ugandskou studentku Veroniku, kterou naše farnost podporuje v rámci projektu Adopce na dálku. Letos budou na prodej opět předměty, které vyráběli děti na letním táboře.
 
Ještě v říjnu se uskuteční první výlet nového školního roku. Uskuteční se 23. - 25. 10. (pátek - neděle)
 
Minulý rok jsme zkusili udělat pro starší děti filmovou noc na faře. Pro velký úspěch jsme se rozhodli využít loòský ročník jako počátek nové tradice. Proto i letos zveme všechny děti starší 10-ti let na filmovou noc! Ta bude v noci z pátku na sobotu 27. - 28. 11.
 
I letos zavítá do našeho kostela svatý Mikuláš! A to tradičně 5. 12. (sobota) a to v 17:30.
 
18. 12. (pátek) budou v kostele sv. Matěje dětské roráty.
 
Poslední akcí před koncem roku bude vánoční výlet. I u této akce proběhl minulý rok pokusný "nultý" ročník a i ten jsme vyhodnotili jako úspěšný. Proto i zde doufáme v nově započatou tradici. Letos na vánoční výlet pojedeme 18. - 19. 12. (pátek - sobota)