matej.jpg

Pouť k Panně Marii Bolestné do Lysolaj

V neděli 15. září. Ve 14 hodin vychází průvod od kostela sv. Matěje, v 16 hodin poutní mše svatá u kapličky v Lysolajích.

Vernisáž výstavy Matúš Kocian: Fotografie

Svět ve fotografii kněze a biologa Matúše Kociana u příležitosti 50. narozenin autora. 9. září od 18:00. Bližší informace na přiložené pozvánce.

FOTOGRAFIE: Ustanovení p. Matúše farářem u sv. Matěje

Obrázky z uvedení p. Matúše do funkce faráře u sv. Matěje generálním vikářem a biskupem Zdenkem Wasserbauerem, které pořídil 2. srpna při slavnostní mši svaté farní fotograf Jaroslav Novák.

Noc kostelů - pátek 24. května

Podobně jako v letech minulých se náš chrám zapojí do tradiční akce Noc kostelů. Srdečně zveme k návštěvě. Program >>>

Letní tábor Egypt

Dětský letní tábor 2019 - přihláška

Svatomatějská pouť- neděle 19. května

V 9:30 průvod od kaple sv. Jana Nepomuckého do kostela sv. Matěje. Od 10:00 slavnostní mše svatá celebrovaná břevnovským arciopatem P. Petrem Prokopem Siostrzonkem OSB.
Subscribe to