matej.jpg

FOTOGRAFIE: Ustanovení p. Matúše farářem u sv. Matěje

Obrázky z uvedení p. Matúše do funkce faráře u sv. Matěje generálním vikářem a biskupem Zdenkem Wasserbauerem, které pořídil 2. srpna při slavnostní mši svaté farní fotograf Jaroslav Novák.

Noc kostelů - pátek 24. května

Podobně jako v letech minulých se náš chrám zapojí do tradiční akce Noc kostelů. Srdečně zveme k návštěvě. Program >>>

Letní tábor Egypt

Dětský letní tábor 2019 - přihláška
Subscribe to