matej.jpg

Poutní mše svatá s Missou Brevis

Slavnostní svatomatějská poutní mše svatá se v našem kostele uskuteční v sobotu 14. května od 16:00. Zazní při ní unikátní Missa Brevis. Po bohoslužbě zveme k posezení na farní zahradu.

Farní vejšlap ke svatému Tomášovi

Výlet s prohlídkou kláštera a pivovarskou exkurzí u Augustiniánů se uskuteční v neděli 15.května v 19:00 v kostele svatého Tomáše na Malé Straně (Josefská 8)...

Velikonoční koncert

Kostel sv. Matěje, sobota 2. 4. 2016 v 17:00 - "Pomni Hody do Provody žeť jsú svaté dny", hudba z doby středověku, renesance a baroka
Subscribe to