matej.jpg

Velikonoční koncert

Kostel sv. Matěje, sobota 2. 4. 2016 v 17:00 - "Pomni Hody do Provody žeť jsú svaté dny", hudba z doby středověku, renesance a baroka

Duchovní obnova pro manželské páry

Zveme všechny manželské páry na duchovní obnovu, která se bude konat 19.-20. února. Více informací na plakátku.

Rorátní mše svaté

Představení a bohoslovci Arcibiskupského semináře Vás srdečně zvou na rorátní mše svaté.
Subscribe to