matej.jpg

Adventní zastavení 1.-3. prosince

Srdečně zveme na další ročník tradiční a oblíbené akce. Originální vánoční dárky, koncert pro děti i dospělé, rozsvěcení vánočního stromu, občerstvení a mnoho dalšího.

Slavnost sv. Václava

V den slavnosti patrona našeho národa sv. Václava 28. září mše svatá u sv. Matěje nebude. Všichni farníci jsou zváni na národní pouť do Staré Boleslavi. Večerní poutní mše svatá proběhne od 18:00 v kostele sv. Václava v Proboštské ulici. Celebruje P. Špán.

Den zvířat u sv. Matěje

U příležitosti svátku svatého Františka z Assisi v sobotu 7. října v prostorách fary a farní zahrady. Prosíme o pomoc s pečením a přípravou občerstvení. Více podrobností na plakátku.

Subscribe to