matej.jpg

4. neděle velikonoční

Mše sv. bude ještě tuto neděli slavena bez účasti lidu od 8.00 v kostele sv. Matěje a přenášena přes internet. Svaté přijímání bude podáváno před kostelem od 8.45 do 10.00. Ostatní informace naleznete v ohláškách.

3. neděle velikonoční: aktuální informace o bohoslužbách

Vzhledem k uvolňování karanténních opatření budeme postupně obnovovat řád pravidelných bohoslužeb. Od úterý 28.4. budou všednodenní mše svaté opět slaveny v kostele sv. Matěje s limitem max. 15 osob za zachování ostatních opatření. Měsíční rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách a na nástěnkách. Kostel bude otevřen jako obvykle 30 min před mší svatou. Zpovídá se ve středu a ve čtvrtek od 17.30 v sakristii. Intence na slavení mší si můžete opět zadávat v sakristii. Mše sv., které měly být slaveny v době karantény, budou po dohodě odslouženy v náhradních termínech. Nedělní mše svaté budou nadále veřejnosti nepřístupné, budou slaveny v kostele sv. Matěje od 8.00 a přenášeny přímým přenosem na internetu. Svaté přijímání bude podáváno před kostelem od 8.45 do 10.00. Vzhledem k velikosti kostela sv. Matěje není možné v současné době dodržet karanténní opatření s více jak 15 osobami. Pokud dojde v následujících týdnech k dalšímu uvolnění alespoň na 50 osob bez momentálně požadovaných rozestupů, bude možné začít organizovat mši svatou s účastí věřících. Předpokládáme, že normální bohoslužebný provoz bude obnoven na přelomu května a června. Informace o provozu v klášterním kostele sv. Václava naleznete tam na nástěnkách před kostelem. Ostatní svátosti a pohřby mohou být organizovány s drobnými omezeními bez problémů. Katolický týdeník bude od příštího týdne k dispozici v kostele a nikoli již ve schránce před farou. Prosím, berte si jej, minulý týden zůstalo ve schránce 16 z 20 výtisků. Děkuji všem, kdo finančně přispěli na rekonstrukci farního centra. Faru slavnostně otevřeme při nejbližší vhodné příležitosti. Náhradní termín biřmování a prvního svatého přijímání bude oznámen v nejbližších dnech.

2. neděle velikonoční

Mše svatá z 2. neděle velikonoční bude opět slavena v kostele sv. Matěje od 8.00 a přenášena na internetu. Mše svaté o všedních dnech budou až do odvolání slaveny na faře dle měsíčního rozpisu bohoslužeb a rovněž přenášeny online. Eucharistii bude možno přijmout v neděli od 8.45 do 10.00 před kostelem sv. Matěje za zachování současných hygienických předpisů.

Neděle Zmrtvýchvstání Páně

Fotografie z neděle Zmrtvýchvstání Páně, pořízené během fotoreportáže pro EPA v době pandemie koronaviru.

Foto: Martin Divíšek/EPA

Neděle Zmrtvýchvstání Páně, foto Martin Divíšek/EPA
Neděle Zmrtvýchvstání Páně, foto Martin Divíšek/EPA
Neděle Zmrtvýchvstání Páně, foto Martin Divíšek/EPA
Neděle Zmrtvýchvstání Páně, foto Martin Divíšek/EPA
Neděle Zmrtvýchvstání Páně, foto Martin Divíšek/EPA
Neděle Zmrtvýchvstání Páně, foto Martin Divíšek/EPA

Květná neděle u svatého Matěje

Milí farníci, na Květnou neděli budeme přenášet online mši svatou z kostela sv. Matěje v 8.00. Můžete se takto přidat ke slavení Eucharistie a společně vstoupit do obřadů Svatého týdne. Podobně budeme vysílat také všechny obřady Velikonoc, počínaje Zeleným čtvrtkem. Na Květnou neděli můžete přijmout svaté přijímání před kostelem sv. Matěje od 9.00 do 10.00.

Pastýřské slovo otce arcibiskupa Dominika a výzva otce biskupa Zdeňka k vystavení svíček do oken

V přiloženém souboru najdete pastýřské slovo kardinála Dominika Duky k letošním Velikonocům a zde je výzva biskupa Zdeňka Wasserbauera k vystavení svíček o svátcích: Vážení a milí spolubratři, na základě přání otce arcibiskupa vyzvěte, prosím, své farníky, aby na Bílou sobotu po setmění dali do oken svých domů rozžatou svíci a případně obraz či obrázek Krista na znamení Kristova vzkříšení. Jedná se o starou velikonoční tradici. Je jistě vhodné, nakolik je to možné, pozvat i ostatní k této iniciativě, aby totiž všichni lidé dobré vůle dali rozžatou svíčku do okna na znamení naděje a vítězství života zvláště v této nelehké době.

Mše svatá z fary online

Od dnešního večera bude o všedních dnech možnost připojit se online ke slavení Eucharistie na faře v obvyklých časech, tedy úterý 18.00, středa 18.00, čtvrtek 18.00, pátek 16.30, sobota 18.00. Odkaz na webovou stránku: https://www.youtube.com/channel/UCZ9Mvz07Ei4IKFewDCpozEQ/featured Za případné technické nedostatky se předem omlováme.
Subscribe to