matej.jpg

Roráty v naší farnosti

V kostele sv. Matěje se roráty uskuteční ve středu 13.12. od 6:30, u sv. Václava ve středu 20.12. od 6:30, u kaple Nejsvětější Trojice ve čtvrtek 21.12. od 6:30 hod s malou snídaní po skončení, dětské roráty jsou v pátek 22.12. u sv. Matěje od 6:45.

Mikulášská nadílka

V úterý 5. prosince. Od 16:30 mše svatá, poté nadílka pro děti. Srdečně zveme!

Adventní zastavení 1.-3. prosince

Srdečně zveme na další ročník tradiční a oblíbené akce. Originální vánoční dárky, koncert pro děti i dospělé, rozsvěcení vánočního stromu, občerstvení a mnoho dalšího.

Slavnost sv. Václava

V den slavnosti patrona našeho národa sv. Václava 28. září mše svatá u sv. Matěje nebude. Všichni farníci jsou zváni na národní pouť do Staré Boleslavi. Večerní poutní mše svatá proběhne od 18:00 v kostele sv. Václava v Proboštské ulici. Celebruje P. Špán.
Subscribe to