matej.jpg

V neděli 12. srpna 2012

Bude mše sv. v 8:00h a výjimečně v 10:15h.

Noc kostelů u sv. Matěje

Srdečně zveme všechny na celorepublikovou akci Noc kostelů, do které se v pátek 1. června zapojí také naše farnost.

Malování na chodníku 2012

Tradiční Malování na chodníku u sv. Matěje se letos uskuteční v neděli 13. května od 14:30 hod. Srdečně zveme všechny malé i velké malíře!!!

Jarní brigáda na farní zahradě

Je tu další ze série zvelebovacích prací na naší farní zahradě. Kdy? V sobotu 12. května od 9:00. Práce spousta, přijïte pomoct!

Postní farní výlet rodin

Srdečně zveme všechny farníky na svatomatějsko-václavský postní výlet rodin v sobotu 31. března. Bližší info -->

Farní brigáda

Jarní brigáda na farní zahradě a v kostele proběhne v sobotu 24. března. Práce bude fůra, prosíme všechny volné ruce o pomoc!!!

Misijní koláč 2012

Tradiční charitativní akce Misijní koláč proběhne letos v naší farnosti v neděli 18. března.

Půlnoční u sv. Matěje

Na Štědrý den (24. prosince) bude v kostele sv. Matěje ve 24:00 sloužena půlnoční mše sv. s Èeskou mší vánoční J.J. Ryby v podání svatomatějského sboru a orchestru.

Zápis ze zasedání farní rady

Zápis ze zasedání pastorační a ekonomické rady z 11.12.2011 k přečtení a stažení.

Roráty u sv. Václava a u sv. Matěje

V úterý 13. 12. 2011 v 7:30 v kostele sv. Václava a v úterý 20. 12. 2011 v 6:30 v kostele sv. Matěje.
Subscribe to