matej.jpg

Postní farní výlet rodin

Srdečně zveme všechny farníky na svatomatějsko-václavský postní výlet rodin v sobotu 31. března. Bližší info -->

Farní brigáda

Jarní brigáda na farní zahradě a v kostele proběhne v sobotu 24. března. Práce bude fůra, prosíme všechny volné ruce o pomoc!!!

Misijní koláč 2012

Tradiční charitativní akce Misijní koláč proběhne letos v naší farnosti v neděli 18. března.

Půlnoční u sv. Matěje

Na Štědrý den (24. prosince) bude v kostele sv. Matěje ve 24:00 sloužena půlnoční mše sv. s Èeskou mší vánoční J.J. Ryby v podání svatomatějského sboru a orchestru.

Zápis ze zasedání farní rady

Zápis ze zasedání pastorační a ekonomické rady z 11.12.2011 k přečtení a stažení.

Roráty u sv. Václava a u sv. Matěje

V úterý 13. 12. 2011 v 7:30 v kostele sv. Václava a v úterý 20. 12. 2011 v 6:30 v kostele sv. Matěje.

Perníkové jesličky znovu zavoní

Od neděle 27. listopadu budete moct znovu navštívit tradiční perníkové jesličky v kostele sv. Matěje.

Mikulášská nadílka

Mikuláš a jeho parta nás letos navštíví v pondělí 5. prosince na mši svaté od 17:30. Všichni jsou srdečně zváni!

Adventní zastavení 2011

Letošní 5. jubilejní ročník tradiční prodejní výstavy se na faře u sv. Matěje uskuteční ve dnech 2.-4. prosince.

Vesmírný výlet II.

Vyrážíme znovu na Vesmír! Kdy? Od pátku 21. října (odjezd 15:30) do neděle 23. října (návrat 17:00). JEDEME:)
Subscribe to