matej.jpg

Adventní zastavení

Se letos na faře u sv. Matěje uskuteční od pátku 30.11. do neděle 2.12. V sobotu od 16h koncert v kostele sv. Matěje, v neděli od 15h divadelní představení na farní zahradě.

Mariánská pout'

V neděli 16. září se opět uskuteční pěší pou do Lysolají ke kapličce Panny Marie Sedmibolestné, kde bude v 16h sloužena slavnostní mše svatá. Odchod průvo

Lopatová brigáda - farní centrum

V sobotu 8. září od 9 hodin - okopávání podmáčených zdí na farním centru a další potřebné práce.

V neděli 12. srpna 2012

Bude mše sv. v 8:00h a výjimečně v 10:15h.

Noc kostelů u sv. Matěje

Srdečně zveme všechny na celorepublikovou akci Noc kostelů, do které se v pátek 1. června zapojí také naše farnost.

Malování na chodníku 2012

Tradiční Malování na chodníku u sv. Matěje se letos uskuteční v neděli 13. května od 14:30 hod. Srdečně zveme všechny malé i velké malíře!!!

Jarní brigáda na farní zahradě

Je tu další ze série zvelebovacích prací na naší farní zahradě. Kdy? V sobotu 12. května od 9:00. Práce spousta, přijïte pomoct!
Subscribe to