matej.jpg

Špindl 09

Ètvrté jarní prázdniny ve Špindlerově mlýně

AKCE Èeský Brod aneb výlet za Matúšem

Přísně tajné a zároveò maximálně veřejné:) V pátek 20. března se vydáme navštívit našeho bývalého paráka a nyní pátera v Èeském Brodě Matúše Kociana. Èeká nás bohatý prgram se spoustou překvapení, ale hlavně vyrazíme za Matúšem, se kterým jsme prožili mnoho krásných let a zejména ze společných výletů na Slovensko a do Beskyd máme spoustu nezapomenutelných zážitků.

Naše adoptovaná Veronica z Ugandy nám poslala dopis

V minulých dnech jsme obdrželi dopis od Veronicy z Ugandy, kterou jsme si adoptovali v rámci programu Adopce na dálku. Na uskutečnění adopce byly použity finanční prostředky nashromážděné při loòském Benefičním odpoledni II. Dopis byl sice určen k Vánocům, ale došel až nyní. Co nám Veronica napsala?

Jedeme dál... :-)

Po několikatýdenní odmlce způsobené převážně studijními povinnostmi matějáckých redaktorů jedeme dál! Znovu se můžete těšit na další články a informace o našich akcích. Co nás čeká v nejbližší době? ...čtěte dál

PF 2009

Šastný nový rok 2009, dostatek zdraví, spokojenosti, úspěchů a Božího požehnání Vám ze srdce přejí všichni MATĚJSTRANTI!

Podrobnosti o filmech


První film, který budeme vysílat, bude Misie (The Mission). O druhém filmu rozhodujete Vy, takže hlasujte v přiložené anketě. Podrobnosti o filmech jsou v odkazech na konci tohoto článku

http://www.csfd.cz/film/224395-sleuth
http://www.csfd.cz/film/228928-deception
http://www.csfd.cz/film/2668-hra-game-the
http://www.csfd.cz/film/240074-traitor

Prosincové Mávátko

Vyšlo nové číslo farního časopisu Mávátko. Naleznete v něm např. pořady bohoslužeb o Vánocích, termíny prohlídek Perníkových jesliček, soupis akcí, které nás v nejbližší době čekají, pozvánku na farní lyžařský víkend a mnoho dalšího.

Ètěte, stahujte!

Petice

http://www.viteznyunor.cz/Petice.html Nikomu tuto petici nechci vnucovat. Nicméně si nemyslím, že je to téma, které může zodpovědný křesan jen tak hodit za hlavu
Subscribe to