matej.jpg

Tříkrálový koncert u sv. Matěje

Srdečně zveme na tříkrálový koncert, který se v kostele sv. Matěje uskuteční v neděli 9. ledna od 15h.

PF 2011

Vše nejlepší do nového roku, dostatek Božího požehnání, pevné zdraví a hodně legrace vám všem přejí ministranti a mládežníci od sv. Matěje:)

Změna mše svaté na Tři Krále

Tříkrálová mše svatá se v kostele sv. Matěje uskuteční ve čtvrtek 6. ledna od 16:30h (oproti dříve zveřejněným 18h). Od 18h bude mše sloužena u sv. Václava.

Půlnoční mše u sv. Matěje

Srdečně zveme 24. prosince od 24.00h na půlnoční mši svatou v našem kostele, kterou doprovodí tradiční Èeská mše vánoční J.J. Ryby v podání farního sboru.

Roráty u sv. Václava

V úterý 7.12.2010 v 7:30 bude v kostele u sv. Václava v Dejvicích rorátní mše svatá s biskupem Karlem Herbstem.

Roráty u sv. Matěje

V úterý 30.11.2010 v 7:00 bude v kostele u sv. Matěje rorátní mše svatá s biskupem Václavem Malým.

Mikulášská nadílka

Tradiční Mikulášská nadílka se letos uskuteční v neděli 5. prosince. Od 16:30h nás v kostele sv. Matěje navštíví Mikuláš a jeho věrní paráci.

Adventní zastavení 2010

Informace o tradiční prodejní výstavě Adventní zastavení v prostorách fary u sv. Matěje:

Informace k výletu na Vesmír!

Bližší informace k listopadovému výletu mládeže na Vesmírnou základnu v Deštném v Orlických horách:
Subscribe to