matej.jpg

 • Informace o farním provozu o Vánocích

  Informace o konání vánočních bohoslužeb a výstavy perníkového betlému Rada farnosti sv. Matěje rozhodla na svém zasedání dne 2.12.2020, že vzhledem k výjimečným okolnostem bude provoz o letošních Vánocích upraven takto: Půlnoční mše sv. 24.12. bude letos vzhledem k výrazně omezenému počtu povolených přímých účastníků zrušena. V kostele sv. Matěje není možno zaručit dostatečné rozestupy ani pro polovinu obvyklých návštěvníků půlnoční mše. Odpolední mše pro rodiny s dětmi v 16.00 na Štědrý den se bude slavit výjimečně na farní zahradě. Slavnostní mše o nedělích a 25.12. v 10.00 budou až do odvolání přenášeny on-line a do kostela bude vpuštěn pouze povolený počet účastníků. Perníkový betlém bude vystaven na náhradním místě v kostele za hlavním vchodem. Je to vstřícný krok vůči návštěvníkům, aby mohli alespoň v nouzovém režimu kostel a betlém letos navštívit a dodržet přitom předepsaná hygienická opatření. Pořad ostatních bohoslužeb je vyvěšen na měsíčním rozpisu. Děkujeme za pochopení a přejeme požehnané adventní i vánoční dny.
 • Informace o bohoslužbách

  Aktuální informace o dění v příštích týdnech nadále najdete, jak je zvykem, v nedělních ohláškách.
 • Den zvířat u sv. Matěje

  Pořádaný v sobotu 3. října u příležitosti svátku sv. Františka z Assisi v areálu fary u sv. Matěje. Srdečně zveme.

 • FOTOGALERIE: Jedenáctá Svatomichaelská pouť

  Malou milou venkovní pouť u kapličky sv. Michaela Archanděla v Praze 6 - Dejvicích uspořádala svatomatějská římskokatolická farnost a Staroperníkářské usedlictvo v úterý 29. září 2020.
 • Jedenáctá Svatomichaelská pouť

  Srdečně zveme na malou milou venkovní Svatomichaelskou pouť u kaple sv. Michaela Archanděla na Pernikářce v úterý 29. 9. 2020 od 15 hodin do setmění.
 • FOTOGALERIE: II. hanspaulská výstava hub

  Prohlédněte si fotografie z II. ročníku hanspaulské výstavy hub pořádané farností sv. Matěje za laskavé podpory MČ Praha 6.
 • Druhá hanspaulská výstava hub

  Srdečně zveme v sobotu 19. září 2020 od 13 do 18 hodin na faru u sv. Matěje.