matej.jpg

 • Farní koláč a Dřevěná dílna s hernou Báry Hubené

  V neděli 14. června od 9 do 17 hodin před budovou fary a na farní zahradě u sv. Matěje.Přijďte si nakoupit výborné domácí koláče a zákusky k nedělnímu obědu nebo posedět na farní zahradě s občerstvením. 

 • Za brouky přírodou Západního Kapska

  Srdečně vás zveme na promítání z entomologické expedice do Západního Kapska. Délka pořadu 55 min. Vstup volný. Sobota 13. června od 19:30
 • 5. neděle velikonoční

  Všechny informace o dění v příštích týdnech bude nadále možno nalézt v týdenních ohláškách, jak je zvykem. Bohoslužby se od pondělí 11. května vracejí k obvyklému pořadu.
 • Pořad bohoslužeb

  Milí farníci, od pondělí 11. května se vracíme k normálnímu pořadu bohoslužeb u sv. Matěje, sv. Václava i v kapli Nejsv. Trojice na Sedlci. Rozpis bohoslužeb můžete najít na obvyklých místech.

 • 4. neděle velikonoční

  Mše sv. bude ještě tuto neděli slavena bez účasti lidu od 8.00 v kostele sv. Matěje a přenášena přes internet. Svaté přijímání bude podáváno před kostelem od 8.45 do 10.00. Ostatní informace naleznete v ohláškách.
 • 3. neděle velikonoční: aktuální informace o bohoslužbách

  Vzhledem k uvolňování karanténních opatření budeme postupně obnovovat řád pravidelných bohoslužeb. Od úterý 28.4. budou všednodenní mše svaté opět slaveny v kostele sv. Matěje s limitem max. 15 osob za zachování ostatních opatření. Měsíční rozpis bohoslužeb najdete na webových stránkách a na nástěnkách. Kostel bude otevřen jako obvykle 30 min před mší svatou. Zpovídá se ve středu a ve čtvrtek od 17.30 v sakristii. Intence na slavení mší si můžete opět zadávat v sakristii. Mše sv., které měly být slaveny v době karantény, budou po dohodě odslouženy v náhradních termínech. Nedělní mše svaté budou nadále veřejnosti nepřístupné, budou slaveny v kostele sv. Matěje od 8.00 a přenášeny přímým přenosem na internetu. Svaté přijímání bude podáváno před kostelem od 8.45 do 10.00. Vzhledem k velikosti kostela sv. Matěje není možné v současné době dodržet karanténní opatření s více jak 15 osobami. Pokud dojde v následujících týdnech k dalšímu uvolnění alespoň na 50 osob bez momentálně požadovaných rozestupů, bude možné začít organizovat mši svatou s účastí věřících. Předpokládáme, že normální bohoslužebný provoz bude obnoven na přelomu května a června. Informace o provozu v klášterním kostele sv. Václava naleznete tam na nástěnkách před kostelem. Ostatní svátosti a pohřby mohou být organizovány s drobnými omezeními bez problémů. Katolický týdeník bude od příštího týdne k dispozici v kostele a nikoli již ve schránce před farou. Prosím, berte si jej, minulý týden zůstalo ve schránce 16 z 20 výtisků. Děkuji všem, kdo finančně přispěli na rekonstrukci farního centra. Faru slavnostně otevřeme při nejbližší vhodné příležitosti. Náhradní termín biřmování a prvního svatého přijímání bude oznámen v nejbližších dnech.
 • 2. neděle velikonoční

  Mše svatá z 2. neděle velikonoční bude opět slavena v kostele sv. Matěje od 8.00 a přenášena na internetu. Mše svaté o všedních dnech budou až do odvolání slaveny na faře dle měsíčního rozpisu bohoslužeb a rovněž přenášeny online. Eucharistii bude možno přijmout v neděli od 8.45 do 10.00 před kostelem sv. Matěje za zachování současných hygienických předpisů.
 • Květná neděle u svatého Matěje

  Milí farníci, na Květnou neděli budeme přenášet online mši svatou z kostela sv. Matěje v 8.00. Můžete se takto přidat ke slavení Eucharistie a společně vstoupit do obřadů Svatého týdne. Podobně budeme vysílat také všechny obřady Velikonoc, počínaje Zeleným čtvrtkem. Na Květnou neděli můžete přijmout svaté přijímání před kostelem sv. Matěje od 9.00 do 10.00.