matej.jpg

 • Farní společenství mládeže

  Zveme všechny od 15 do 25 let každý pátek od 19 hodin na faru u sv. Matěje ke společné modlitbě breviáře, četbě z Písma, diskuzi a dalším aktivitám.

 • Prohlídky perníkových jesliček

  Perníkový betlém bude o letošních Vánocích a v lednu 2023 otevřen k prohlídkám podle následujícího harmonogramu. Srdečně zveme k návštěvě. 
 • Farní klub katolické víry

  Na přiloženém plakátku najdete rozpis setkání Klubu katolické víry na první čtyři měsíce roku 2023.

 • Roráty v naší farnosti

  Milí farníci, v adventním čase se v naší farnosti uskuteční ještě dvě ranní rorátní mše svaté: 

  • ve středu 14. prosince od 6:30 v kostele sv. Matěje

  • v pátek 16. prosince od 6:45 roráty pro děti v kostele sv. Matěje

   

 • Mikulášská nadílka v kostele sv. Matěje v pondělí 5. prosince

  V pondělí 5.12. dorazí do kostela sv. Matěje svatý Mikuláš se svými pomocníky. Od 17:00 proběhne mše svatá a po ní tradiční nadílka. Přede mší budeme u kostela zapisovat děti do seznamu pro svatého Mikuláše jako každý rok. 
 • Roráty ve farnosti

  Roráty v naší farnosti se konají každý adventní týden obvykle ve středu. Otevřete tuto aktualitu pro úplný rozpis.