matej.jpg

Výtěžek z Benefičního odpoledne činil 11 274 Kč!

Výtěžek z Benefičního odpoledne IV., které se v naší farnosti uskutečnilo v neděli 3. října, činil nádherných 11 274 korun. Všem dárcům patří veliké Pán Bůh zapla.

Pozdrav od Pavla Škopka z Afriky

První dopis od farníka Páji Škopka, který působí na karmelitánské misii ve Středoafrické republice.

Benefiční odpoledne IV.

Již čtvrté Benefiční odpoledne se letos uskuteční u sv. Matěje v neděli 3.října od 14:30h. Na programu bude benefiční koncert, setkání na farní zahradě, prodej benefičních předmětů, rozlučka s páterem Andrzejem a mnoho dalšího. Jste srdečně zváni!!!

Nové číslo Mávátka

Nové číslo farního časopisu Mávátko na září a říjen si můžete stáhnout zde

Pou do Lysolají

V neděli 12. září se opět uskuteční pěší pou do Lysolají ke kapličce Panny Marie Sedmibolestné, kde bude sloužena slavnostní mše svatá. Odchod průvodu od sv. Matěje bude ve 14h.

Noví kněží v naší farnosti a změny bohoslužeb

Spolu s koncem prázdnin se po letech loučíme s pátery Andrzejem a Tadeášem. Od 1. září 2010 se novými duchovními správci svatomatějské farnosti stávají p. Krysztof a p. Mieczys³aw, kteří dříve působili v Sokolově. Dochází také ke změnám v pořadu bohoslužeb.
Subscribe to