matej.jpg

BrodCamp01 u Matúše

Páter Matúš Kocian pořádá ve své farnosti v Èeském Brodě první ročník kulturně-duchovně-společenské akce BrodCamp a všechny nás srdečně zve. O programu akce se dozvíte více zde.

Konzervace jesliček

Na jaře 2009 proběhla velká konzervace perníkového betlému...

Páteční schůzky pro děti

Dovolujeme si pozvat všechny hravé děti na tradiční páteční „HRY“...

Mons. Jan Machač

Předkládám k přečtení svoji slohovku, kterou jsem psal na gymplu a teï ji našel... Myslím, že jsem dostal dvojku, nebo trojku... No, slohově je to slabší, ale je to pravdivé a upřímné...

Pater Jan Machač

Je to už čtvrt roku, co odešel náš pan farář, kterého si všichni živě pamatujeme a nikdy na něj nezapomeneme...

Obnova u Matúše, strastiplná cesta a gigantické akvárium

Občerstvit duši, navštívit Matúše, společně prožít příjemný víkend. To byly hlavní cíle, se kterými jsme vyrazili do Èeského Brodu, kde nyní jako kněz působí náš dlouholetý kamarád Matúš Kocian.

Špindl 09

Ètvrté jarní prázdniny ve Špindlerově mlýně

AKCE Èeský Brod aneb výlet za Matúšem

Přísně tajné a zároveò maximálně veřejné:) V pátek 20. března se vydáme navštívit našeho bývalého paráka a nyní pátera v Èeském Brodě Matúše Kociana. Èeká nás bohatý prgram se spoustou překvapení, ale hlavně vyrazíme za Matúšem, se kterým jsme prožili mnoho krásných let a zejména ze společných výletů na Slovensko a do Beskyd máme spoustu nezapomenutelných zážitků.

Naše adoptovaná Veronica z Ugandy nám poslala dopis

V minulých dnech jsme obdrželi dopis od Veronicy z Ugandy, kterou jsme si adoptovali v rámci programu Adopce na dálku. Na uskutečnění adopce byly použity finanční prostředky nashromážděné při loòském Benefičním odpoledni II. Dopis byl sice určen k Vánocům, ale došel až nyní. Co nám Veronica napsala?
Subscribe to