matej.jpg

Malování na chodníku

Zveme všechny děti, rodiče, babičky a dědečky i všechny ostatní na další ročník tradičního Malování na chodníku. Letos se uskuteční v neděli 12. června.

Pou ke sv. Matěji

V neděli 15. května oslavíme v naší farnosti svátek sv. Matěje. Poutní bohoslužba začne v 10h, odpoledne od 15h budou oslavy pokračovat na farní zahradě.

Pletení pomlázek

V neděli 24.4. 2011 ve 14.00 na faře budeme plést pomlázky.

Nová Lysolajská Boží muka

Požehná arcibiskup Mons. Dominik Duka OP v neděli 3.4. 2011 ve 14:30.

Koncert POSTNÍ LAMENTA

Srdečně zveme na koncert POSTNÍ LAMENTA v neděli 3. dubna od 15.00h v kostele sv. Matěje.

Farní výlet do Českého krasu

Srdečně zveme všechny rodiče, děti, babičky, dědečky a všechny ostatní na farní výlet do Českého krasu. Sraz v sobotu 2. dubna v 8.00h ve vestibulu stanice metra Dejvická u bankomatu ČS.

20. února 18:00

V neděli 20. února v 18 hodin na faře bude Pavel Škopek vyprávět o svém působení na karmelitánské misii ve Středoafrické republice.
Subscribe to