matej.jpg

 • Slavnost sv. Václava

  V den slavnosti patrona našeho národa sv. Václava 28. září mše svatá u sv. Matěje nebude. Všichni farníci jsou zváni na národní pouť do Staré Boleslavi. Večerní poutní mše svatá proběhne od 18:00 v kostele sv. Václava v Proboštské ulici. Celebruje P. Špán.
 • Den zvířat u sv. Matěje

  U příležitosti svátku svatého Františka z Assisi v sobotu 7. října v prostorách fary a farní zahrady. Prosíme o pomoc s pečením a přípravou občerstvení. Více podrobností na plakátku.

 • Benefiční odpoledne na farní zahradě - 17. září

  Srdečně zveme na další ročník tradiční a oblíbené akce. Podrobné informace viz plakátek. Prosíme všechny, kdo jsou ochotni upéct buchtu, koláč, další sladké i slané, o pomoc.

 • Trojiční pouť na Hadovce a změny bohoslužeb

  V neděli 11. června se od 8:00 uskuteční v kapli Nejsvětější Trojice (Nad Komornickou - Hadovka) poutní bohoslužba od 8:00. V tuto dobu nebude mše svatá u sv. Matěje.
 • Noc kostelů v pátek 9. června

  Podobně jako v minulých letech se náš kostel zapojí do oblíbené akce Noc kostelů, která se letos uskuteční v pátek 9. června. Těšit se můžete na bohatý program.