matej.jpg

Výlet k oslavě práce mašinek

1.5.2004 jsme se sešli v krásném počtu 12-ti účastníků a dvou animátorů, abychom společně oslavili „svátek práce“ a vstup do EU!

Chtěli jsme být co nejblíže nespoutaným oslavám vstupu, a proto se naším cílem stalo okolí Rakovníka, kde se v této době soustřeïovalo větší množství členů hnutí skinhéd Anička Dajdou), kteří se vyznačují nekřesanskou láskou ke globalizaci a výjimečnou pracovní morálkou…

Vystoupili jsme v malé vesničce poblíž Rakovníka…(nevím, jak se jmenovala, protože již tou dobou jsme věděli, že Adam zapomněl mapu a fotoaparát, tudíž nemáme žádné dokumentující obrázky z krásného výletu). Vydali jsme se po značkách určité barvy, kterou určoval Adam a tvrdil u toho, že si mapu pamatuje z domova… Nicméně jsme po chvíli cesty našli vhodné místo pro připravenou, tématicky vhodnou, hru – MAŠINKY V EU. Rozdělili jsme se do tří skupinek-mašinek a každá ze skupinek začala označovat stromy kousky papyru určené barvy, čímž jsme tvořili dokonalou sí železnic v nově rozšířené EU. Poté jsme po železnicích závodili pomocí šestistěnné krychle. Skupinka pod mým vedením však dostala evidentně dvoustěnnou krychli, poněvadž ukazovala pouze číslice jedna a dva… Po konci hry jsme se úspěšně dostali do vesnice Lužná, kde jsme navštívili „mašinkové muzeum“, projeli jsme se „úzkorozchodkou“, a vrátili zpět do Prahy.

Děkujeme Bohu za krásné počasí, za naše spolčo, že se nás sešlo tolik, a za animátory Honzu a Adama, kteří tento výlet naplánovali a připravili.

autor: Pavel Škopek