matej.jpg

Ministrantské setkání

Ministrantské setkání - Ministranti se obvykle scházejí ve svých farnostech při službě Pánu Bohu. Cílem ministrantského setkání však nebylo, abychom se sešli v pěti či deseti a povídali si o ministrování.Šlo o to umožnit všem ministrantům ze Středních Èech a Plzně setkat se, společně se pomodlit, popovídat, zahrát si.

Hned na úvod třeba poznamenat, že se to opravdu povedlo. Jestliže jsem se na setkání vydával s tím, že se nás tam sejde dvacet, podáme si ruce, zahrajeme pár okázalých her o půjde se, při vstupu do katedrály jsem se zarazil. Chrám sv. Víta téměř praskal ve švech. Ne pod nátlakem turistů či filmového štábu, ale kluků a holek od oltáře. Společně jsme se pomodlili, vyslechli si pár slov od pana kardinála Vlka a pod jeho vedením se vydali na prohlídku kaple sv. Václava a posléze do kaple sv. Jana Nepomuckého. Poté jsme se odebrali do semináře na mši svatou slouženou plzeòským biskupem Františkem Radkovským. Po mši jsme se na dvoře semináře naobědvali a následně rozdělili do několika skupin zaměřených na určitou činnost. Výtvarně zaměření ministranti se odebrali batikovat, někdo si šel zahrát fotbal, jiní šli na výlet do Prahy, starší diskutovali o volbě povolání, menší si šli hrát. Skupin bylo celkem 14, takže bylo opravdu z čeho vybírat. Asi v 16:45 jsme se opět sešli v kostele sv. Vojtěcha, kde jsme společně celý program zakončili. Všem, kteří se na setkání podíleli, stejně jako našemu otci Metodějovi, který ho organizoval, patří velký dík za přípravu celého programu a trpělivost a obětavost, se kterou se nám všem věnovali.

autor: Lukáš Seidl