matej.jpg

BrodCamp01 u Matúše

Páter Matúš Kocian pořádá ve své farnosti v Èeském Brodě první ročník kulturně-duchovně-společenské akce BrodCamp a všechny nás srdečně zve. O programu akce se dozvíte více zde.
Případní zájemci nech svoji účast potvrdí, nebo alespoò předpotrvdí, u Lukyse.