matej.jpg

AKCE Èeský Brod aneb výlet za Matúšem

Přísně tajné a zároveò maximálně veřejné:) V pátek 20. března se vydáme navštívit našeho bývalého paráka a nyní pátera v Èeském Brodě Matúše Kociana. Èeká nás bohatý prgram se spoustou překvapení, ale hlavně vyrazíme za Matúšem, se kterým jsme prožili mnoho krásných let a zejména ze společných výletů na Slovensko a do Beskyd máme spoustu nezapomenutelných zážitků.
AKCE Èeský Brod startuje v pátek 20. března v 15:45 před farou u sv. Matěje. Poté vyrazíme na Masarykovo nádraží, kde nám v 16:45 jede prezidentský expres do Èeského Brodu. Tam se zúčastníme večerní mše sv. a společně s Matúšem prožijeme krásný večer při svíčkách na českobrodské faře. V sobotu dopoledne je na programu postní duchovní obnova, odpoledne vyrazíme na památná místa bitvy u Lipan. Večer a) můžeme vyrazit domů, b) necháme se zlákat Matúšovou nabídkou a zůstaneme na promítání filmu. Návrat tedy a) v sobotu večer, b) v neděli ráno.

S sebou: spacák, karimatku, 200 Kč, Bibli miniaturních rozměrů, kapesní nožík

Informace: Lukáš Seidl: lukys@matejstranti.com, osobně během konzultačních hodin v pátek po dětské mši sv.