matej.jpg

Nová filmová sezóna

Opět začíná filmová sezóna na faře
Nová sezóna filmových večerů na faře
Prozatím jsou pro Vás naplánovány dva filmové večery a to 21. 11. a 19.12. Oba dva začínají přibližě v sedm, tak přijïte včas, a na Vás ostatní nemusí čekat. Zváni jsou samozřejmě všichni bez rozdílu generací!!! Na přiloženém archu jsou opět filmy k hlasování. Dva nejúspěšnější budeme promítat.
Těšíme se na Vás!!!