matej.jpg

Perníkové jesličky

Rád bych předložil stručnou historii unikátního betlému, který je již přes třicet let vystavován v našem kostele...
Rád bych předložil stručnou historii unikátního betlému, který je již přes třicet let vystavován v našem kostele.
Psal se rok 1972, naše republika se nacházela v období nástupu tvrdé normalizace a křesanské tradice, včetně té vánoční, byly přinejmenším opomíjeny, někdy potlačovány. V malém kostelíčku svatého Matěje začíná svou kněžskou činnost aktivní pater Machač, který zaopatřuje maminku akademické malířky Helenky Horálkové. Ta mu z vděčnosti přináší o vánočních svátcích pár napečených nádherných perníkových figurek, prý a je rozdá ministrantům po mši svaté. Jenže Otci Machačovi se tak zalíbily, že místo ministrantům je dal vystavit v kostele, což mělo takový úspěch, že další roky se tento nenápadný dárek rozrostl do úchvatných rozměrů! Vždy v době největší slávy měly jesličky přes 300 figurek zdobených kroji ze všech koutů naší země a fronty na výstavu sahaly až ke dveřím na hřbitov.
Paní Horálková byla známá už jen jako „Perníková Helenka“ a pater Machač se do srdcí všech zapsal jako věčně optimistický kněz přinášející naději i do těžkých životních situací.
K výstavě přibily postupem času i další betlémy: sádrový, plátěný, keramický a dřevěný otočný pana Votruby.
Současná podoba perníkových jesliček je dílem učně paní Horálkové – Daniela Zítky, který peče a zdobí betlém od roku 2002.
Zároveò se snažíme vystavit i co největší množství betlémů, které byly za 30 let tradice nasbírány, aby se návštěvníci našeho kostelíčka mohli v době vánoční nechat unést krásnou vůní, pohledem na výsledky šikovných rukou, které s láskou vyráběly všechny postavičky a na posvátném místě se v klidu se Třemi králi poklonit malému Jezulátku.
Na závěr je třeba poděkovat paní Horálkové a pateru Machači, kteří tuto tradici započali a umožnili tisícům lidí prožít krásné chvíle při návštěvě výstavy, panu Danielu Zítkovi, který se stará o výrobu betlému nyní a panu Novákovi, který se stará o konzervaci starých figurek.
Takže neváhejte a o Vánocích vyrazte do Dejvic do kostelíčka svatého Matěje přivonět k čerstvému městečku Betlému…