matej.jpg

Díky za Slovensko

Nejsem velký spisovatel, přesto dovolte, abych se v krátkosti vyjádřil k dvoutýdennímu pobytu na Slovensku. Bylo mi ctí ....
Ahoj všem!!! Nejsem velký spisovatel, přesto dovolte, abych se v krátkosti vyjádřil k dvoutýdennímu pobytu na Slovensku. Bylo mi ctí s vámi se všemi pobývat v malebné vesničce Zlatá Baòa a společně se pokoušet změnit osud jejich obyvatel a zároveò prožít krásný kus života společně a tím změnit osudy své!!!! Cíle, které jsme si vytyčili v projektu Try it again, podporovaném EU, se nám povedlo splnit na výbornou: Suchá opěrná zeï u potoka, která v budoucnu bude sloužit jako rýžoviště přímo v inkubátoru, stojí poměrně pevně a relativně rovně… Hrnčířská dílna ve sklepě KPIčka byla slavnostně pokřtěna našimi neuvěřitelně povedenými výtvory, nad kterými zůstává rozum stát!!! A troufnu si říct, že za notného přispění počasí se námi připravený dětský program na soutěži Rýžování zlata stal velkým tahákem a rovnocenným soupeřem v oblibě se samotnou soutěží!!! ( možná to bude teplou místností a podávaným horkým čajem ) V určitém směru jsme naše cíle překročili – navázali jsme totiž nové a silné vztahy mezi sebou navzájem i s místními obyvateli všeho věku a staré vztahy jsme zdokonalili. Poznávali jsme silné stránky naše i svých bližních, ale i ty stránky slabé, naše chyby a poklesky, čímž jsem se přibližovali k sobě a myslím i k Pánu, což by mělo být životním cílem. Na závěr bych poděkovat všem, kteří se aktivně zapojili do sestavení tohoto projektu, a po stránce materiální, nebo duchovní. Velký dík patří pracovnicím agentury Mládež, které nám pomohly sepsat žádost a tím získat prostředky na poměrně náročné práce, dále pak všem, kteří se na Slovensku starali o výtečnou stravu, obrovský dík pateru Tadeášovi, který nám dennodenně zajišoval stravu duchovní, všem obyvatelům Zlaté Bani za vřelé přijetí, za rozhovory a projevy lásky a především panu starostovi s manželkou a dětmi, díky kterým jsme Zlatou Baòu poznali, zamilovali a navždy vyryli zlatým písmem do srdcí.