matej.jpg

Hola, hola, Velehrad nás volá!

Od 18. do 20. července se na Velehradě uskuteční setkání mládeže Èeské a Slovenské republiky. To by teda bylo, abysme tam chyběli! Sice neplánujeme vyrazit na celé setkání, ale rádi bysme na Velehradě stanuli aspoò někdy v sobotu dopoledne a zúčastnili se nočního programu ze soboty na neděli.
Pro ty, kdo by se k nám rádi přidali, což jim vřele doporučuji, jsem připravil malé info. Zájemci prosím, pokud jste tak již neučinili, dejte vědět Lukášovi Seidlovi - buï osobně, nebo mailem: lukys(at)matejstranti.com. Jeli bysme buï busem nebo vlakem, v záloze stále zůstává náš farní tryskáč, ale to je vzhledem k nevypočitatelnosti povětrnostních podmínek až krajní varianta. Takže teï už to slíbené info: (nezastírám, že jsem to stáhl z http://activ8.signaly.cz , což jsou oficiální stránky celého podniku a právě na nich naleznete další potřebné informace:))

Velehrad 2008:
ActIv8 je setkání české a slovenské mládeže, které se uskuteční 18. – 20.7. na Velehradě. Jeho smyslem a cílem je společná oslava světového dne mladých, protože málokdo se vydá přímo na mezinárodní setkání do Sydney. Světovost, univerzalitu a pestrost církve nám pomohou vytvořit naši nejbližší východní sousedé – Slováci spolu s delegací z Polska a Maïarska.
Spojení s mezinárodními oslavami světových dní zajistí TV Noe telemostem na obrazovky přímo na Velehrad. Kromě benefičního koncertu na podporu Zakarpatské Ukrajiny se připravují české a slovenské katecheze, menší koncerty, křížové cesty, tematické semináře nebo sportovní vyžití. Celé setkání vyvrcholí sobotní večerní vigilií, která bude zakončena slavnostní jitřní mší svatou.
Nad setkáním převzal záštitu evropský komisař pro vzdělání a kulturu Ján Fige¾, hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš a předsedové Slovenské a Èeské biskupské konference Mons. František Tondra a Mons Jan Graubner. Setkání je koncipováno pro mladé lidi zhruba od 14 do 30 let. Účastnický poplatek činí 150 CZK + dobrovolné vstupné na Benefiční koncert pro Ukrajinu. Poplatek se bude platit přímo na místě v rámci registrace. V rámci této ceny jsou zajištěna dvě teplá jídla a čaj. Účastníci budou ubytováni ve vlastních stanech.

Program

Sobota 19.7.2008
7.30 řeckokatolická liturgie
9.00 snídaně
9.30 aktivní blok
11.00 „bdění“ s papežem
13.00 oběd
14.00 sport
15.00 workshopy, semináře, sport, divadlo ...
18.00 večeře
20.00 vigilie
22.30 noční bdění

Neděle 20.7.2008
2.00 přenos mše svaté ze Sydney
3.30 budící program
4.00 jitřní mše svatá (v českém jazyce), rozeslání
agapé