matej.jpg

Vítejte na nové Matějské Fun Zone

Ahoj, všichni buïte srdečně vítáni na našem matějském portálku!!! Předně mi dovolte, abych poděkoval Otovi a Ondrovi, bez jejichž pomoci by tohle všechno vůbec nevzniklo. Trochu zmatek, ne, říkáte si možná. Na webu máme už ministránky, teï ještě nějakej portálek....jak to všechno bude fungovat a k čemu to bude? Zkusím vám to stručně vysvětlit:)
Tenhleten portálek vznikl především pro nás, pro všechny matějáky a taky pro všechny naše "fanoušky":) Matějstránky i nadále zůstávají, rušit se nebudou, pač plní funkci lehce oficiálních stránek naší farnosti. Tyhle nový stránky, na kterých právě jste, by měly, jak jsem už napsal, sloužit hlavně pro naše společenství. Jak jste si jistě všimli, tak každý, kdo se zde zaregisruje, může přidávat a upravovat svoje vlastní články a to i bez toho, aniž by byl programátor nebo PC génius. Stačí jen umět psát a trochu i číst:) A teï výzva pro nás pro všechny: je jen na NÁS VŠECH, jak to bude na našem Matějportálku, nebo jak tyhle stránky do budoucna nazveme, vypadat. Celý rozhraní nabízí další super možnosti: různý ankety, vkládání fotek, novinek a spoustu dalšího. Taky se dá o další funkce doplnit, takže je fakt na nás, jak si to tady zařídíme. Každopádně je to portál nás všech a bylo by super, kdyby jsme se o jeho podobu všichni aspoò trochu starali. A jelikož se teï už nikdo nemůže vymlouvat na to, že neumí HTML, PHP, CSS JavaScript apod. už se moc těšim, jak to tady všichni společně rozjedem!!! Další návrhy a nápady jsou srdečně vítány!!!