matej.jpg

Kaple Nejsvětější trojice 2018

Slavnostní bohoslužba u kaple Nejsvětější trojice
Nad Komornickou - Hadovka - Praha 6 - Dejvice v neděli 27. května 2018 v 15:00 hod.
celebruje P. Mgr. Michael Jan Špán OSB.

Společně zpívané trojiční písně z českých barokních kancionálů doprovází soubory HORA FUGIT pod vedením Beaty Altior a LUDUS MUSICUS s vedoucím Františkem Běhounkem.