matej.jpg

Poutní mše svatá ke sv. Matěji v neděli 12. května

Svátek sv. Matěje, patrona našeho kostela a apoštola, oslavíme poutní mší svatou v neděli 12. května od 10:00. Hlavním celebrantem bude P. Kamil Vrzal. Po slavnostní bohoslužbě jsou všichni zváni k posezení a opékání špekáčků na farní zahradě. Mše svatá v 8:00 v neděli 12. května nebude. 

Příloha Velikost
Svatomatejska_pout_2024.pdf 985.72 KB