matej.jpg

Koncert sboru Seriózní těleso 21. října 2022 od 19:30

Svatomatějský chrámový sbor Seriózní těleso vás srdečně zve na podzimní koncert duchovní hudby, který se bude konat v pátek 21. října 2022 od 19:30 hodin v kostele sv. Matěje.

Koncert nese název "Jubilate Deo", což naznačuje, že zazní především radostné písně oslavující Boha, kterými v průběhu roku doprovázíme liturgii v u sv. Matěje. Rovněž je to název nejmladší písně našeho repertoáru na text žalmu "Plesejte Hospodinu všechny země", kterou teprve před 10 lety složil americký skladatel Peter Anglea. Zazní také písně našeho oblíbeného polského barokního autora Grzegorze G. Gorczyckého, který byl nazýván jako "polský Händel".

Skladby jsou až na výjimky z období renesance a baroka a kromě sboru a varhan zazní i flétny, housle a trubky, aby byla slavnostní nálada úplná. Těšíme se na vás!

Stránky sboru na Facebooku: https://www.facebook.com/SeriozniTeleso

Příloha Velikost
Jubilate_Deo_koncert_21_10_2022.pdf 460.72 KB