matej.jpg

Bohoslužby a pobožnosti o Velikonocích

Kostel sv. Matěje

 

Zelený čtvrtek

  • mše svatá od 18:00
  • 19:00-20:00 možnost tiché adorace v kostele a přijetí svátosti oltářní

 

Velký pátek

  • od 15:00 křížová cesta na hřbitově
  • 18:00 velkopáteční obřady
  • 19:00-20:00 podávání svatého přijímání, možnost tiché modlitby u Božího hrobu

 

Bílá sobota

  • 10:00-11:00 možnost tiché modlitby u Božího hrobu
  • 20:00 slavnostní vigilie

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (Velikonoční neděle)

  • mše sv. v 8:00 a 10:00
  • podávání sv. přijímání od 10:45 do 11:30

 

Velikonoční pondělí

  • mše sv. od 8:00 a 10:00

 

Při všech obřadech bude ozvučeno prostranství před kostelem, kde se může za dodržení epidemických opatření shromáždit až 100 lidí.

 

                                Kostel sv. Václava

Bohoslužby pouze pro pozvané. Čas svátosti smíření bude upřesněn na vývěsce.