matej.jpg

StaroMatějská pouť 2020

Opět po roce vás srdečně zveme na tradiční již 4. StaroMatějskou pouť připomínající odkaz dávných poutí konaných k našemu kostelu již od doby vlády císaře Rudolfa II.

KDY: sobota 22. února 2020 od 15h
KDE: kostel sv. Matěje (U Matěje 198/2, Praha 6).

Program akce:

  • Slavnostní průvod od fary do kostela za zpěvu poutních písní

  • Recitované nešpory s požehnáním, pod vedením P. RNDr. Matúše Kociana, PhD.

  • Koncert hudby převážně z rudolfínské doby v podání souboru Hora Fugit

  • Vyprávění o Jiřím Bartholdovi Pontanovi z Breitenberka, zakladateli tradice matějské poutě

  • Pokračování programu na faře s drobným občerstvením

  • Možnost získat figurku z tradičního svatomatějského betlému

Těšíme se na vás, přijďte v hojném počtu jako loni!

Facebook: https://www.facebook.com/events/466890360857535/