matej.jpg

Výtěžek z Benefičního odpoledne činil 11 274 Kč!

Výtěžek z Benefičního odpoledne IV., které se v naší farnosti uskutečnilo v neděli 3. října, činil nádherných 11 274 korun. Všem dárcům patří veliké Pán Bůh zapla.

Děkujeme také všem, kdo se podíleli na organizaci celé akce. 7000 Kč bude odesláno prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha do Ugandy, kde má naše farnost adoptovanou holčičku Veronicu. Zbylých 4 274 Kč věnujeme na Papežská misijní díla.