matej.jpg

Benefiční odpoledne II umožnilo Veronice z Ugandy pokračovat ve studiu

Druhý ročník Benefičního odpoledne připadl letos na první říjnový víkend. Cíl akce byl jednoznačný: Prožít společně příjemné nedělní odpoledne, pobavit se, a hlavně vybrat dostatek finančních prostředků na podporu naší adoptované holčičky Veroniky z Ugandy.
Program Benefičního odpoledne se oproti loòskému ročníku rozrostl na celý den, a tak odstartovala celá akce už po skončení ranní mše svaté. Pro malíře všech věkových kategorií bylo na chodníku před farou připraveno tradiční Malování na chodníku, které se na jaře nemohlo kvůli nepřízni počasí uskutečnit v plném rozsahu. Nyní bylo již počasí na naší straně, a malířům tedy nic nebránilo ozdobit chodník na prostranství před farou pomocí křídy svými výtvory.

Sportovně založení jedinci mohli zase změřit své síly ve fotbalovém turnaji, kterého se na hřišti na Babě zúčastnily tři týmy složené ze svatomatějských farníků. Na průběh turnaje bedlivě dohlížel pan starosta ze Zlaté Bani na Slovensku Dušan Demčák, který neváhal přijet a celou akci podpořit.

Odpolední program se přesunul do kostela sv. Matěje, kde se konal Benefiční koncert. Po krátkém pěveckém vystoupení dětí z naší farnosti následoval koncert flétnového kvarteta Stříbrné pozdní odpoledne. Doslova „vyprodaný“ kostel si celé vystoupení náramně užíval a po jeho skončení nepřetržitým potleskem donutil kvarteto k návratu na scénu a zahrání přídavku. Výtěžek koncertu byl věnován na podporu šestnáctileté Veroniky z Ugandy, kterou jsme si minulý rok adoptovali v rámci projektu Adopce na dálku.

Další finanční prostředky jsme získali z prodeje výrobků malých dětí z dětského tábora a pátečních schůzek, který probíhal na faře. Zde se také po skončení koncertu konalo posezení, opékání buřtů a prezentace projektu Try it again na Slovensku.

V průběhu celé akce se podařilo nashromáždit téměř deset tisíc korun, z nichž sedm tisíc poputuje na Adopci na dálku a zbylé peníze budou použity na zhotovení nové mříže do kapličky sv. Jana Napomuckého před farou u sv. Matěje.

Všem, kteří se na Benefičním odpoledni podíleli a také všem dárcům, kteří pomohli svými příspěvky k dosažení cíle této akce, patří veliký dík!