matej.jpg

Půlnoční mše u sv. Matěje

Srdečně zveme 24. prosince od 24.00h na půlnoční mši svatou v našem kostele, kterou doprovodí tradiční Èeská mše vánoční J.J. Ryby v podání farního sboru.