matej.jpg

Roráty u sv. Matěje

V úterý 30.11.2010 v 7:00 bude v kostele u sv. Matěje rorátní mše svatá s biskupem Václavem Malým.

"Roráty jsou liturgicko-hudební forma ranní mariánské adventní mše. Název je odvozen od vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté neděle adventní, který začíná slovy "Rorate coeli desuper..." (Rosu dejte shůry...). Nabízíme vám několik možností, kde se mší svatých se zpívanými roráty můžete zúčastnit."
přejato z http://www.apha.cz/roraty-2010/